Może znajdziemy się w wielkiej rodzinie, która ma swoje korzenie w jednym gnieździe?

Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opracowany przez Kazimierza Rymuta (wydany przez Polską Akademię Nauk w Krakowie w roku 2003) podaje, że w Polsce zamieszkuje 159 osób noszących nazwisko Broszkowski lub Broszkowska. Pośród nich - 90 pań i 69 panów. Do tego należy doliczyć Broszkowskich żyjących za granicą: w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w Wenezueli. Poza tym, w Cieszynie mieszka dwóch panów Brożkowskich, a w Będzinie trzy panie Brożkowskie i dwóch panów Brożkowskich. Z tego co wiemy, ich rodzice lub dziadkowie również nosili kiedyś nazwisko Broszkowski, ale wskutek zabawnej pomyłki (o tym jeszcze napiszemy) pisownia ich nazwiska została zmieniona.

Nie zapominamy o paniach, które zawierając małżeństwo, przyjęły nazwisko męża i zniknęły z tego wykazu. Również osoby, dla których Jakub Broszkowski jest przodkiem po kądzieli, w pełni należą do rodziny.
Paweł Broszkowski     
Gdzie dziś mieszkają Broszkowscy? Więcej >>Korzenie rodzinne...
Broszkowscy wywodzą się z Mazowsza (Księstwo Mazowieckie), a dokładnie z Broszkowa w Ziemi liwskiej, od którego pochodzi nazwisko.

Broszków (Broszkowo), położony jest na wschód od Siedlec w parafii Niwiski (Niwiska) - dziś przy międzynarodowej trasie E20 wiodącej z Warszawy do Terespola.

Według dostępnych i potwierdzonych historycznie źródeł, najdawniejszych korzeni naszej rodziny należy szukać w XIII wieku, kiedy to nasi pradziadowie przybyli z Prus na Mazowsze.

Wówczas bowiem nobile pruscy (Prusowie) - wraz z rodzinami, poddanymi i dobytkiem - uciekają z ziem pruskich, opanowywanych przez Krzyżaków, na sąsiednie Mazowsze (Księstwo Mazowieckie). Tu zapewne przyjmują chrzest, składają hołd władzy książęcej, otrzymują do zagospodarowania działy ziemi z obowiązkiem służby wojskowej na ustalonych wcześniej warunkach, i zasilają szeregi rycerstwa mazowieckiego... więcej >>
Strona rodziny Broszkowskich. Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Paweł Broszkowski, Krzysztof Broszkowski OP, 2008. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów za zgodą autorów.